Odpověď Magistrátu na dotaz ohledně změny značení na Strakonické

(0 - user rating)

Na základě ohlasů na náš článek Změna značení na Strakonické - zmizela padesátka, objevila se nová značka jsme zaslali dotaz ohledně změny značení přímo na Odbor dopravních agend Magistrátu hl.m. Prahy. Odpověď přišla během několika dní a nyní se s ní můžete seznámit i vy:

Po projednání s Ing. Rajchartem, vedoucím silničního správního úřadu reagujeme na Vaší žádost o oficiální vyjádření ke změně dopravního značení v některých úsecích Strakonické ulice.
Ulice Strakonická je v úseku mezi Lahovickým mostem a centrem města místní komunikací s neomezeným přístupem v obci, je na ní stanovena zákonem nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h.  Dříve realizované maximální zvýšení tohoto limitu o 30 km/h tj. na 80 km/h bylo sice v souladu se zákonem, ale vyšší rychlost znamená bohužel i zvýšení hluku projíždějících vozidel a riziko větších následků případných dopravních nehod.

Protože podle výpočtů hlukového zatížení ověřeného na několika místech i měřením skutečných hodnot dochází k poměrně významnému překračování aktuálních hlukových limitů, bylo na základě požadavků zástupců samosprávy v některých úsecích zrušeno zvýšení rychlosti na 80 km/h. Tento krok má významný vliv i na snížení následků případných nehod, protože kinetická energie vozidla je přímo úměrná druhé mocnině rychlosti.

Ke konkrétním připomínkám v diskuzi  sdělujeme, že ve směru z centra je rychlost 80 km/h ukončena především z důvodu bezpečnosti silničního provozu, protože před podjezdem železničního mostu dochází ke kritickým situacím v okamžiku, kdy řidič nákladního automobilu nesleduje dopravní značky a pozdě si uvědomí, že v pravém jízdním pruhu je snížená podjezdná výška. Zpravidla pak buď prudce brzdí nebo volí rovnou vyhýbací manévr a přejede náhle do levého jízdního pruhu. Pak následuje několik úrovňových křižovatek a blízkost bytové zástavby, takže jak z hlediska hluku, tak z hlediska bezpečnosti provozu není vhodné rychlost zvyšovat.

V navazující úseku ve směru do centra byl využit i tlumicí účinek betonové protipovodňové stěny, takže v úseku kolem křižovatky s ul. Dostihovou bylo ponecháno zvýšení na 80 km/h, i když je ve směru z centra max. povolená rychlost 50 km/h.

K dalším připomínkám sdělujeme, že je sice možno ukončit zvýšení rychlosti na 80 km/h dopravní značkou B 20a upravující nejvyšší dovolenou rychlost na 50 km/h, ale podle platných technických podmínek se má pro ukončení platnosti dopravní značky B  20a upravující nejvyšší dovolenou rychlost použít dopravní značka B 20b „Konec nejvyšší dovolené rychlosti“ se stejným číslem jako na značce B 20a.

S pozdravem

Ing. Ladislav Malý
specialista silničního správního úřadu
odboru dopravních agend Magistrátu hl.m. Prahy

Jungmannova 29, 111 21 Praha 1
tel. 236 004 224


Poznámka redakce: Děkujeme Městské policii hl.města Prahy a Úřadu MČ Praha 16 za součinnost při zjišťování skutečností ohledně změny značení na Strakonické.

e-max.it: your social media marketing partner