Padesátka na Strakonické - dva různé pohledy na stejnou věc

(4 - user rating)

Značka 50Omezení rychlosti na Strakonické na 50 km v hodině vyvolalo velké vášně a velké diskuze. Na jedné straně požadavky lidí, bydlících kolem Strakonické, na druhé straně velké množství řidičů a dlouhý rovný úsek, který k rychlé jízdě přímo vyzývá. Dva různé pohledy na tuto věc si můžete přečíst v našem článku - v jednom pohledu si můžete přečíst, jak reagují místní na omezení rychlosti, v druhém zase si můžete přečíst, jaká je kampaň  kampaň sdružení OSBID, které u Strakonické umístilo velký billboard a s reklamou proti omezení rychlosti. A aby toho nebylo málo, server Za volantem vypíchl informaci (o které informuje i Osbid), že magistrát snižuje rychlost kvůli hluku, který měřil naposledy před pěti lety a jako doklad o snížení hluku prý používá čísla z úplně jiné ulice. A do toho všeho protestní jízda na Strakonické, která byla uveřejněna na Facebooku a má být 7. září...


Řidiči, kteří nedodržují padesátikilometrovou rychlost, jsou znát - říká starosta Chuchle  Melichar

Značka 50Kvůli snížení hluku byla na Strakonické ulici omezena maximální povolená rychlost. Zatímco řidiči jedoucí z centra musí jet padesátkou již od mostu inteligence, protijedoucí vozy si to frčí osmdesátkou. Obyvatelé Chuchle si tak dále stěžují na hluk. 6. srpna 2012 o problému publikoval materiál deník Metro.
Omezení rychlosti na Strakonické ulici doprovázela řada protestů ze strany řidičů. Kvůli snížení hlukové zátěži v oblasti Lahovic, Velké a Malé Chuchlev však město nakonec umístilo na ulici cedule, které řidičům jasně říkají, že víc jak padesát kilometrů v hodině na zmíněných úsecích jet nesmí.
Řidiči se však podivují, jaktože jsou dopravní značky omezující rychlost umístěny v každém směru na jiném místě. "Když jedete směrem z centra, padesátka na značce vás donutí šlápnout na brzdu již u mostu inteligence. Osmdesátka se pak nachází až u dostihového závodiště. V opačném směru mohou jet řidiči na tomto úseku celou dobu osmdesátikilometrovou rychlostí," popisuje řidič Tomáš Kříž.
Právě na rychle projíždějící vozy si stěžují obyvatelé Velké Chuchle. "Řidiči, kteří nedodržují padesátikilometrovou rychlost, jsou znát. Ten hluk k nám pak zásadně dolehá," říká starosta Velké Chuchle Martin Melichar. Ten dodává, že by na místě do budoucna měly vzniknout protihlukové stěny, které by hluk zastavily.
Nyní by však podle starosty pomohlo právě, kdyby řidiči dodržovali maximální povolenou rychlost, která je stanovena na 50 kilometrů v hodině. Zda bude nařízena i řidičům na úseku z Lahovic k branickému mostu, kde nyní značky chybí, nyní prověřuje město. "Prověříme rozmístění značek na místě a podle toho budeme jednat," řekli Metru na odboru dopravy magistrátu hlavního města Prahy. (Článek najdete na stránkách novin Prahy 16  ZDE)


Padesátka na Strakonické? Proč?

Billboard na Strakonické, praha 5. Omezení rychlosti.  http://www.osbid.cz/wp-content/uploads/50STA01.jpg

OSBID, sdružení Občané pro Svobodnou a Bezpečnou Individuální Dopravu, umístilo na Strakonickou billboard, který omezení rychlosti na 50 km v hodině zpochybňuje. Podle sdělení na webu OSBIDu: "sdružení požádalo magistrát o poskytnutí některých informací týkajících se této změny místní úpravy a poskytnuté informace nás rozhodně nepřesvědčily a tom, že toto opatření je správné". Další informace například jsou, že "sdružení je toho názoru, že v případě Strakonické se jedná o dopravně významnou rychlostní komunikaci, která svým stavebně-inženýrským pojetím umožňuje jízdu přiměřeně vyšší rychlostí než komunikace místního významu. Zvýšení maximální dovolené rychlosti na 80 km/h je podle nás zcela na místě. Argumentaci hlučností, kterou město používá, pokládáme za účelovou. Soudní rozhodnutí ukládá městu snižovat hluk, nikoli snižovat maximální dovolenou rychlost a zhoršovat tak plynulost a bezpečnost dopravy. Stejného výsledku lze dosáhnout i jinými prostředky, například použitím silničních povrchů snižujících hlučnost, protihlukových stěn, výměnami oken přilehlých staveb a podobně. Vnímáme také sekundární účel tohoto omezení, totiž výběr peněz na pokutách od řidičů, kteří přehlédli toto nevýrazně vyznačené a neúčelné rychlostní omezení".
Perlička je, že agentura zajišťující OSBIDu reklamu u Strakonické měla kvůli billboardu problémy s policií a tak billboard změnil podobu.
(Veškeré další postoje OSBIDu a informace ohledně omezení rychlosti na Strakonické a billboardu najdete na stránkách zde: http://www.osbid.cz/padesatka-na-strakonicke-proc/)


Padesátka na Strakonické: magistrát hluk změřil. Ale před pěti lety

Padesátka na Strakonické: magistrát hluk změřil. Ale před pěti lety. www.zavolantem.cz

Redakce magazínu ZaVolantem.cz má k dispozici dokumenty pocházející z procesu přípravy tohoto nepopulárního opatření. Vyplývají z nich šokující skutečnosti: magistrát snižuje rychlost kvůli hluku, který měřil naposledy před pěti lety. A jako doklad o snížení hluku používá mahistrát čísla z úplně jiné ulice. Magazín má také vyjádření odboru dopravních agend krajského ředitelství hlavního města Prahy Policie České republiky, ze kterého je patrné, že odbor dopravy pražského magistrátu měl zájem o snížení rychlosti v celém úseku mezi Malou Chuchlí a Lahovičkami.
(Tento článek + korespondenci s magistrátem najdete na stránkách magazínu Za Volantem ZDE.)

Protestní jízda na Strakonické

Na Facebooku byla zároveň nezávisle zveřejněna výzva k účasti na protestní jízdě na Strakonické, která je svolána na 7. září. U této veřejné události najdete také zajímavou diskuzi PRO a PROTI jízdě, omezení hluku..
(Událost najdete na http://www.facebook.com/events/409788125733559)


Poznámka autorky tohoto článku:
Za sebe se musím zříct jakéhokoliv vyhraněného postoje. Bydlím totiž u silnice na Slapy a vím, že je velký rozdíl v hlasitosti jízdy auta, pokud jede o 20 - 30 km v hodině  pomaleji či rychleji - a to už máme několik let postavenou u silnice protihlukovou zeď. Jakožto řidička ale zase skřípu zuby, když se například v noci doslova táhnu s autem opuštěnou Strakonickou - ale padesátku raději dodržuji. Zemlik


Související články

http://www.zavolantem.cz/clanky/snizeni-rychlosti-na-dalsi-prazske-radiale-50-kmh-na-strakonicke   

http://www.metro.cz/strakonicka-do-centra-frci-v-protismeru-se-louda-ridici-nechapou-pxl-/co-se-deje.aspx?c=A120803_132444_co-se-deje_ava  

e-max.it: your social media marketing partner