Pokračování petice proti Polyfunkčnímu domu Zbraslav U Stromečku

(12 - user rating)

 Petice proti nevhodnému záměru plánované výstavby „Polyfunkčního domu Zbraslav“, Praha-Zbraslav, Kaškova č.p. 615, na křižovatce ulic K Přístavišti a Kaškova. Petiční arch je kdykoliv k podpisu k dispozici na Zbraslavi v Kavárně U Stromečku,  Elišky Přemyslovny 433 a na adrese Kaškova 49, Růžena Zlatohlávková nebo paní VLastaa Trnková.POKRAČOVÁNÍ PETICE PROTI POLYFUNKČNÍMU DOMU ZBRASLAV U STROMEČKU: upozorňujeme, že pro neustávající zájem pokračujeme v peticování proti výstavbě "Polyfunkčního domu Zbraslav" na křižovatce ulic Kaškova a K Přístavišti. Pokud máte zájem se podepsat nebo se více informovat, mate nyní možnost v kavárně U Stromečku nebo u mne - Růžena Zlatohlávková v Kaškova 49!

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Petice proti nevhodnému záměru plánované výstavby „Polyfunkčního domu Zbraslav“, Praha-Zbraslav, Kaškova č.p. 615, na křižovatce ulic K Přístavišti a Kaškova

My, níže podepsaní, vyjadřujeme nesouhlas s výstavbou bytového a obchodního komplexu, kancelářské budovy a podzemních garáží na křižovatce ulic K Přístavišti a Kaškova. Tento komplex staveb je projektován uprostřed staré městské zástavby Zbraslavi a je urbanisticky nevhodný pro danou lokalitu.

Realizace záměru by zásadním způsobem narušila celkovou kvalitu života obyvatel (hluk, otřesy, škodlivé exhalace, zastínění budov) v ulici Kaškova, K Přístavišti, Boženy Stárkové i v přilehlých ulicích. Podle našeho názoru tento megalomanský projekt není navrhován v souladu s potřebami obyvatel těchto ulic a bezprostředního okolí stavby.

Vypracovaný návrh záměru výstavby ignoruje následující fakta:

Při výstavbě zamýšleného komplexu by mohlo dojít k vážnému až nenávratnému poškození sousedních budov, hlavně v ulici Kaškova, ale i v ulici K Přístavišti. Vážné poškození by mohla způsobit těžká stavební technika při provádění hloubkových prací na podzemních patrech komplexu (dvoupodlažní podzemní garáže). Okolní domy nebyly projektovány na takové zatížení a mohlo by dojít k poškození jejich statiky.

Výjezdy z dvoupodlažních garáží (18 stání) zamýšleného projektu ústí do Kaškovy ulice. Tato komunikace (široká pouze 5m) není dimenzována pro větší automobilový provoz. Dosavadní dopravní značení zakazuje průjezd a stání vozidlům mimo obyvatel, které vlastní povolení od Odboru místního hospodářství MČ Praha – Zbraslav. Ulice K Přístavišti je velmi frekventovaná komunikace, která funguje jako spojka pravého břehu Vltavy (Modřan, Komořan) přes Most Závodu míru směrem ke Strakonické ulici. Provoz na křižovatce ulic Kaškova a K Přístavišti je z hlediska hygienických norem hluku již v tuto chvíli neúnosný. Dopravní situace vyplývající z provozu plánovaných 18 garážových stání s vjezdem v ulici Kaškova zásadně ovlivní intenzitou hluku a otřesy kvalitu života v přilehlých ulicích - Boženy Stárkové a K Přístavišti.

Jedním z dalších negativních důsledků realizace tohoto záměru by bylo snížení hodnoty stávajících pozemků a nemovitostí vlivem zastínění v dotčené lokalitě.
Prostřednictvím této petice žádáme Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 16, aby na základě výše uvedených faktů bylo upuštěno od nevhodného záměru plánované výstavby „Polyfunkčního domu Zbraslav“, Praha-Zbraslav, Kaškova č.p. 615, na křižovatce ulic K Přístavišti a Kaškova.

S pozdravem                                                              Praha-Zbraslav, 11.1.2015

Za petiční výbor: Hana Lindnerová, Praha-Zbraslav, Kaškova 659, Vlasta Trnková, Praha-Zbraslav, Kaškova 49

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.


Kde je možno PETICI podepsat

Petiční arch je k podpisu:
- v Kavárně U Stromečku, Elišky Přemyslovny 433
- Kaškova 49, Růžena Zlatohlávková nebo paní Vlasta Trnková

Ke stažení: 

Petice a petiční arch  

 

Více informací a průběh této kauzy včetně vizualizace polyfunkčního domu naleznete v článku : Proč je nutné ničit starou Zbraslav?

e-max.it: your social media marketing partner